Industrier

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med industrin och där av har vi blivit väldigt kunniga inom detta område. Genom att arbeta i nära sammarbete med våra kunder hittar vi de bästa lösningarna för olika typer av verksamheter.

Vi vet värdet av att din industri producerar utan onödiga avbrott. Vi skapar därför de bästa förutsättningarna inom vårt område för att ni skall kunna producera de bästa produkterna inom ert område. Detta gör vi genom att utföra kvallitetsjobb som håller i din industrimiljö och genom att lösa problemen som trots allt uppstår i rätt tid. Vid utförande av arbeten i er verksamhet jobbar vi alltid med ambitionen att störa produktionen så lite som möjligt.

I våra tjänster ingår transporter av olika gaser, kylvatten, oljor, tryckluft, filtrering, rening, kyla och värme mm. Dessutom bygger och säljer vi det mesta inom dessa områden. Vi kan helt enkelt bli en värdefull kugge i ert maskineri.